top of page

Beleid

Het beleid van de COVS Nijmegen betreft het behartigen van de belangen van scheidsrechters, assistent-scheidsrechters, clubscheidsrechters, oud-scheidsrechters en leden, waarbij er een nauwe samenwerking wordt gezocht met de KNVB, de nabij liggende COVS-zusterverenigingen en de (amateur)clubs in haar omgeving. 

 

Missie

KNVB (assistent-)scheidsrechters en clubscheidsrechters ondersteunen in de uitoefening van hun hobby, waarbij iedereen de mogelijkheid geboden word om op eigen niveau maximaal te presteren. Dit alles met een serieuze, fanatieke inslag wanneer noodzakelijk en ontspannend en gezellig waar gewenst.

 

Visie 

Door het aanbieden van een divers pakket met trainingen en andere activiteiten (assistent-) scheidsrechters ondersteunen in het uitoefenen van hun hobby.   

bottom of page